Voorschoolse opvang

Wettelijk kader

Als gevolg van de motie Van Aartsen/Bos is geregeld dat de scholen vanaf 1 augustus 2007 verplicht zijn voor- en naschoolse opvang te bieden, dan wel faciliteiten te bieden waarbinnen andere partijen dat doen voor 4 t/m 13 jarigen.

De kinderopvang is verantwoordelijk voor de kwaliteit. Voor de financiering wordt aangesloten bij de wet kinderopvang. Dit betekent dat de daarvoor van toepassing zijnde tarieven gelden en de ouders middels de werkgever, dan wel de belastingdienst (kinderopvangtoeslag) een bijdrage in de kosten kunnen krijgen.

Meer informatie hierover vindt u bij belastingdienst.nl of uw werkgever.

De voor- en naschoolse opvang zijn wettelijk geregeld in de wet op de Kinderopvang.

De tussenschoolse opvang is sinds 1 augustus 2006 geregeld in de wet Primair onderwijs.


Kindcentrum

De basisscholen Open Hof en Den Bongerd zijn betrokken bij de realisatie van het kindcentrum aan de Frankische Driehoek.

Hierbij zijn tevens de Stichting de Blij-vertjes, de b.s.o. De Avonturiers betrokken als kernpartners.

De directies van beide scholen hebben daarom besloten om de uitvoering van de kinderopvang met de genoemde organisaties te realiseren.

Met de Avonturiers zijn daarom afspraken gemaakt omtrent de voorschoolse opvang. Onder de knop 'deelnemers' vindt u meer informatie over de Avonturiers. U kunt tevens gaan naar www.de-avonturiers.nl

Uitvoering

U kunt uw kind vanaf 7.30u. brengen naar de Avonturiers. Om 8.15u. worden de kinderen naar school gebracht. De kleinsten zullen naar hun klas gebracht worden. De overige kinderen zullen als ze eenmaal op school zijn aangekomen naar hun eigen lokaal gaan.

Heeft u belangrijke informatie voor die dag, dan kunt u die aan de leidster doorgeven. Deze zorgt er dan voor, dat deze informatie indien gewenst ook bij de leerkracht terecht komt.

Aanmelden

U kunt dit rechtstreeks doen bij de Avonturiers of via hun website www.de-avonturiers.nl waarop u de aanmelding digitaal kunt afwerken onder de knop 'contact ' , of u kunt een inschrijfformulier van de leesplank op school meenemen.