Vakanties en vrije dagen

De vakanties en vrije dagen zijn dit schooljaar:

 
Studiedag 07-10-2022    
Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Studiedag 06-12-2022    
Kerstvakantie  26-12-2022  t/m  06-01-2023 
Voorjaarsvakantie  20-02-2023 t/m  24-02-2023 
Studiedag 23-03-2023    
2de Paasdag  10-04-2023    
Meivakantie  24-04-2023 t/m  05-05-2023 
Hemelvaart  18-05-2023 t/m 19-05-2023
2de Pinksterdag  29-05-2023    
Studiedag 09-06-2023    
Zomervakantie  17-07-2023 t/m  25-08-2023


Vrij vragen 
Alle kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereiken mogen vanaf diezelfde dag naar school; de verplichting tot het volgen van onderwijs begint op de eerste schooldag van de maand, volgend op die waarin het kind 5 jaar wordt. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij ouders, downloads.
  
Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo'n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan in de verlofaanvraag op de website uitgebreid beschreven.