MR

De MR wil meedenken met, en adviseren van de directie met als einddoel een zo goed mogelijk werkklimaat voor het personeel en het best mogelijke onderwijs voor de leerlingen. Hierbij is het van belang dat kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen en dat wordt aangesloten bij de basisbehoeften van de kinderen.
 
De vergaderingen van de MR worden op de website en in het ouderportaal aangekondigd. Hieronder vindt u de agenda en de notulen terug. De vergaderingen zijn een gedeelte openbaar, dus voor iedere ouder toegankelijk als toehoorder. U kunt met op- en aanmerkingen over de gang van zaken op school ook terecht bij (de leden van) de MR. De MR gaat er hierbij vanuit dat u in de eerste plaats de betreffende leerkracht en/of de directie met uw opmerkingen benadert. Wij zijn te bereiken via bongerd.mr@edu-ley.nl

Onze MR bestaat uit ouders een leerkrachten.
Oudergeleding:
Tycho van Lierop      (Voorzitter)
Twan Aerts- Van Wijk
Peter Bergmans
Personeelsgeleding:
Carolijn van de Maade-Dekker   
Noortje Lamers 
Debby Oerlemans

De vergaderingen voor het schooljaar 2020-2021 zijn gepland op:
01-09-2020 
29-09-2020
10-11-2020
08-12-2020
26-01-2021
23-03-2021
20-04-2021
01-06-2021
13-07-2021

De vergadering begint om 20:00u. Het eerste gedeelte van de vergadering is besloten, vanaf 20:45u bent u van harte welkom als toehoorder.


Klik hier voor de agenda's.
Klik hier voor de notulen.