Tussenschoolse opvang (TSO)

Tussenschoolse opvang 
 
Tijdens de middagpauze is het mogelijk uw kind op school te laten overblijven. Deze opvang wordt verzorgd door Stichting De Blij-vertjes. Per groep blijft een (geschoolde) overblijfkracht met de kinderen eten, indien mogelijk in het eigen klaslokaal. Voor het gebruiken van de meegebrachte lunch en drinken krijgen de kinderen ongeveer 20 minuten de tijd. Het is niet wenselijk snoep of 'snoepkoeken' mee te geven. Na het eten krijgen de kinderen een stuk fruit. Is uw kind allergisch? Meld dit dan bij de coördinator of vul een 'allergie-briefje' in.
Tijdens het eten ligt de nadruk op het creëren van een vertrouwde en rustige sfeer. Er is ruimte voor individuele aandacht. Voordat de kinderen buiten gaan spelen, ruimen ze samen met de overblijfkracht op.
De Blij-vertjes kiest - als het weer het toelaat - bewust om de resterende tijd lekker buiten te spelen, ook in de winter. Als het weer het 'echt' niet toelaat, spelen we in de klas, aula of speelzaal.
 
Ouders/verzorgers geven de (vaste) overblijfdagen door via het ouderportaal. Dit kan tot de avond voorafgaand van de overblijfdag. Mocht het een keer niet gelukt zijn of er zijn andere belangrijke zaken, kunt u contact opnemen met de coördinator via bongerd.tso@edu-ley.nl. U ontvangt via school iedere 2 maanden een factuur voor de kosten van het overblijven.
 
Voor de overblijfkrachten kan het van belang zijn kennis te hebben van bepaalde omstandigheden rondom uw kind. Mocht u de leerkracht informeren over het een en ander, wilt u bij hem/haar dan eveneens aangeven of dit gedeeld kan worden met de coördinator? U kunt ons hiervoor ook rechtstreeks benaderen.
 
De uitvoering van de tussen schoolse opvang op Den Bongerd wordt verzorgd door Stichting 'De Blij-vertjes'.
De Stichting volgt de richtlijnen van het Rijk en verschillende keurmerken voor TSO. De stichting heeft de directe verantwoordelijkheid voor het overblijven en heeft daarnaast regelmatig overleg met de directie en leerkrachten van de school.
 
De coördinator Jeannette Goossens zorgt o.a. voor:
-       Het doorvoeren van het (pedagogisch) beleid;
-       Scholingsaanbod voor de overblijfkrachten;       
-       Voldoende overblijfkrachten;
-       Contacten met ouders.
 
In de afgelopen 15 jaar hebben overblijfkrachten diverse cursussen/trainingen gevolgd die ook steeds up-to-date gehouden worden. Bij regelmatig storend gedrag van uw kind wordt altijd contact opgenomen met u. Een enkele keer kan dit soms resulteren in tijdelijke schorsing voor het overblijven. Dit besluit gaat uiteraard altijd in overleg met de leerkracht en/of directie.
 
 
e-mailadres:
bongerd.tso@edu-ley.nl