meisje-bij-bord.jpg

De missie en visie van de school

De missie

Den Bongerd wil een school zijn, waar iedereen zich thuis voelt en maximale ontwikkelingskansen krijgt waarbij er rekening gehouden wordt met de individuele mogelijkheden van een ieder onder het motto:

Verschillen zijn er, wij doen er iets mee
en
Kinderen verantwoordelijk maken voor
hun eigen leren en gedrag

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in overeenstemming met hun mogelijkheden tot zelfstandige, verantwoordelijke mensen, die goed zijn toegerust voor deelname aan de samenleving.

Den Bongerd is een school, waar iedereen geaccepteerd en gerespecteerd wordt ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke overtuiging.

Leerlingen, ouders en leerkrachten moeten zich veilig voelen binnen de school. Wanneer men zich veilig voelt en men zich op zijn gemak voelt, is de voedingsbodem aanwezig om kennis op te nemen en om zich verder te ontwikkelen als persoon.

De visie

Wij willen ervoor zorgen, dat alle voorwaarden ten aanzien van de ontplooiing van de kinderen aanwezig zijn. De leerlingen binnen onze school, maar ook de ouders en de personeelsleden, moeten de school zien als een vruchtbare bodem, waarop de leerlingen tot ontplooiing komen.
Den Bongerd hanteert een op optimaal leren gericht onderwijsconcept.

De belangrijkste kenmerken zijn: een veilige en sfeervolle leeromgeving, een helder pedagogisch beleid, een planmatig onderwijsaanbod, vroegtijdige signalering van problemen, een gedifferentieerd onderwijsaanbod voor instructie en verwerking, bevorderen van het zelfverantwoordelijk leren, resultaatgericht, duidelijke afspraken en verwachtingen, kortom een gestructureerd schoolklimaat met het accent op de sociaal emotionele ontwikkeling en de basisvaardigheden.
Den Bongerd maakt onderdeel uit van de Brede School De Frankische Driehoek in De Hellen. In de Brede School wil Den Bongerd samenwerken met andere kernpartners zoals kinderopvang, welzijnswerk, muziekschool, de wijk en verenigingen etc. Het algemene doel is om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.

.

Tags: missie visie

weblogoFrankische Driehoek 2a, 5052 BL Goirle • Telefoon: 013 - 534 57 14 • ©2018 Den Bongerd • Leerkrachten