2012-05-24_10-49-10_-_DSC_6380.jpg

Continurooster

De werkgroep continurooster heeft in augustus 2013 haar onderzoek afgerond. Het volledige rapport is HIER te downloaden.

Uit het onderzoek komen onderstaande conclusies en aanbevelingen naar voren:

Conclusies
De werkgroep concludeert op basis van het uitgevoerde onderzoek:

  • dat er mogelijkheden zijn om een continurooster op OBS Den Bongerd in te voeren;
  • dat de huidige invulling door de Blij-vertjes op een zeer goede manier en naar volle tevredenheid wordt ingevuld;
  • dat ouders nu zelf de keuzemogelijkheid hebben om kinderen te laten overblijven;
  • dat er goede mogelijkheden zijn om de indeling van de middagpauzes te organiseren;
  • dat de kosten voor een continurooster per kind tussen de 43 en 55 euro per jaar liggen;
  • dat de nieuwe organisatie uit vrijwilligers ondersteund door een leerkracht zal moeten bestaan om het overblijven betaalbaar te houden;
  • dat de werkgroep verwacht dat het een zeer moeilijke opgave zal zijn om de begeleiding in te vullen;
  • dat er geen onderzoeksresultaten zijn naar leerresultaten van kinderen op scholen met een continurooster;
  • dat de ervaring op andere scholen is dat kinderen zich snel aanpassen aan het nieuwe rooster;
  • dat er afspraken te maken zijn met de avonturiers over aangepaste naschoolse opvang. Hier zijn wel kosten aan verbonden.


Advies en aanbeveling
Op basis van de resultaten van het onderzoek komt de werkgroep tot het advies om geen continurooster in te voeren op OBS Den Bongerd.

Bij dit advies heeft de werkgroep drie aanbevelingen voor de schoolleiding:
Behoud de keuzevrijheid voor ouders om kinderen te laten overblijven;
Laat de invulling van de middagpauze zoals hij nu is;

Creëer iets meer lesuren per week door aanpassing van de lestijden.

.

Tags: continurooster

weblogoFrankische Driehoek 2a, 5052 BL Goirle • Telefoon: 013 - 534 57 14 • ©2018 Den Bongerd • Leerkrachten