IMG_4414.jpg

Medezeggenschapsraad

Op deze pagina kunt u allerlei zaken terugvinden die te maken hebben met de Medezeggenschapsraad (MR).

De Medezeggenschapsraad van Den Bongerd bestaat uit een vertegenwoordiging van drie ouders en drie leerkrachten. De leerkrachten worden gekozen door de school. De ouders worden gekozen door de ouders van de leerlingen van de school. De benoeming als MR-lid geldt voor een periode van 3 jaar.

De Medezeggenschapsleden voor 2017-2018 zijn:

Personeelsgeleding:

Oudergeleding:

twan

Twan Aerts van Wijk *(Secretaris)

Maartje Pullens

Maartje Pullens (voorzitter)

 * nieuwe leden schooljaar 2017-2018

 

Onze 3 speerpunten:

  • Vergroten naamsbekendheid en zichtbaar zijn. Onder meer door proactief te communiceren met ouders via de Infobrief; stukken van de MR tijdig te plaatsen op de website van Den Bongerd en daarnaar te verwijzen. De MR wil toegankelijk zijn voor ouders.
  • Het passend onderwijs en de ontwikkelingen binnen samenwerkingsverband Plein013
  • Bestuurlijke ontwikkelingen BOOG, waaronder de groei/krimp en de samenwerking binnen Edu-Ley

 

Ouders kunnen te allen tijde de MR benaderen voor vragen of opmerkingen.

 

Data MR vergaderingen in schooljaar 2017 - 2018:

De MR vergadert in schooljaar 2017 - 2018 op:

  • 14 november 2017
  • 11 december 2017
  • 22 januari 2018
  • 5 maart 2018
  • 16 april 2018
  • 25 juni 2018

 

Vanaf 20.30 uur zijn de vergaderingen openbaar voor ouders. We vergaderen in de teamkamer. 

Een aanzet van een agenda voor de volgende vergadering is terug te vinden in het laatste verslag. Een week voor de vergadering zal een volledige agenda gepubliceerd worden. 

 

Informatie over onderwerpen:

Invoering passend onderwijs

 

 

weblogoFrankische Driehoek 2a, 5052 BL Goirle • Telefoon: 013 - 534 57 14 • ©2018 Den Bongerd • Leerkrachten