IMG_4469.jpg

GMR

Op deze pagina kunt u allerlei zaken terugvinden die te maken hebben met de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (G.M.R.).

Deze raad wordt gevormd door teamleden en ouders van de openbare scholen onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle (B.O.O.G.). te weten: OBS 't Schrijverke en OBS Den Bongerd.

De GMR leden voor 2017-2018:

Personeelsgeleding namens Den Bongerd:

Pim-vierkant

Pim Sigmans

Willem-vierkant

Willem Derksen

Oudergeleding namens Den Bongerd:

 • Tamar van Dolderen
 • Renate van Keulen

Personeelsgeleding namens 't Schrijverke:

 • Angelique Visser
 • Marieke van Elk

Oudergeleding namens 't Schrijverke:

 • Maaike Holster
 • Jan-Willem de Groot

De GMR heeft wettelijk instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid omtrent uiteenlopen zaken die de beide scholen aangaan (zie Reglement GMR). De GMR komt regelmatig bij elkaar om onderwerpen die zowel 't Schrijverke als Den Bongerd aangaan te bespreken. De GMR vergadert tevens een paar keer per jaar over bovenschoolse zaken met het bestuur en de raad van toezicht.

Het komende jaar kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten door de agenda en de notulen te raadplegen via deze site.

De vergaderdata voor 2016-2017 zijn als volgt vastgesteld:

 • 15 september 2016
 • 2 november 2016
 • 1 decembe 2016 (RvT)
 • 24 januari 2017
 • 23 maart 2017 (RvT)
 • 18 april 2017
 • 30 mei 2017
 • 29 juni 2017

Alle vergaderingen beginnen om 19.30

weblogoFrankische Driehoek 2a, 5052 BL Goirle • Telefoon: 013 - 534 57 14 • ©2018 Den Bongerd • Leerkrachten