IMG_2513.jpg

De Activiteiten Commissie

ac-logo

De Activiteiten Commissie (AC) organiseert samen met de leerkrachten de onderwijsondersteunende activiteiten en feesten voor leerlingen. Het betreft met name activiteiten die jaarlijks terugkeren. Ook is zij verantwoordelijk voor de inning en besteding van de ouderbijdrage.

De commissie

De Activiteiten Commissie is samengesteld uit ouders en een adviserend teamlid. De AC bestaat naast de voorzitter, penningmeester en secretaris uit een aantal vaste leden. Daarnaast is er nog een aantal ondersteunende leden actief.
De activiteiten en/of financiele ondersteuning van de activiteiten

 • Kerstviering
 • Musical groep 8
 • Sinterklaasviering
 • Museumpassen
 • Carnaval
 • Toernooien
 • Schoolreis
 • Kinderboekenweek
 • Lenteviering
 • Lustrum
 • Schoolfotograaf
 • T-shirts
 • Sportdagen
 • Schoolontbijt
 • Afsluiting schooljaar

De vergaderingen

De AC vergadert eens in de 8 weken. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus vrij om bij te wonen. Tijdens een vergadering wordt de voortgang van elke activiteit besproken en geëvalueerd.

Taken van de leden

Op de eerste vergadering van een nieuw schooljaar wordt vastgesteld wie welke taken op zich neemt. Er worden werkgroepen gevormd die activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Een werkgroep bestaat, afhankelijk van de grootte van de activiteit - uit minimaal 2 AC leden, een aantal ondersteunende leden en 2 leden van het schoolteam.

Lid worden van de AC

Iedere drie jaar komen de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris vrij. Voor een functie in de AC kan iedere ouder/verzorger zich aanmelden. De AC zoekt elk jaar wel enkele nieuwe leden, en natuurlijk zijn ondersteunende leden altijd van harte welkom.

Wil je meer informatie, spreek ons dan gewoon even aan!

Hulpouder of ondersteunend lid worden

Bij de uitvoering van een activiteit is vaak veel hulp nodig. Per activiteit worden hulpouders gevraagd via intekenlijsten bij de klassen of via de gele brief. Denk hierbij aan een ochtend helpen bij het versieren van de school met Sinterklaas maar ook het opruimen van alle spullen na afloop van een activiteit. Een ondersteunend lid is volledig betrokken bij de organisatie van een activiteit. Een ondersteunend lid verbindt zich aan een activiteit, maar is niet verplicht alle reguliere vergaderingen van de AC bij te wonen.

Ouderbijdrage

In Nederland is wettelijk vastgesteld dat ouders geen lesgeld hoeven te betalen voor hun kind dat naar de basisschool gaat of naar een school voor speciaal onderwijs. Die kosten neemt de Rijksoverheid voor haar rekening.
Derhalve kan ook de ouderbijdrage voor activiteiten niet verplicht gesteld worden.

Echter zonder deze vrijwillige bijdrage is het niet mogelijk om activiteiten te organiseren die voor uw kind de basisschoolperiode extra leuk of leerzaam maken. Bij de keuze van een basisschool, kijkt u als ouder ook naar de activiteiten die de school organiseert rondom thema's als Kerst, Sinterklaas, carnaval of de lenteviering. Maar ook activiteiten zoals de sportdagen, het schoolontbijt, museumbezoek, afsluiting van het schooljaar, en eenmaal in de drie jaar een schoolreis zijn belangrijk. Al deze activiteiten worden gefinancierd vanuit uw vrijwillige bijdrage.

Uw bijdrage is daarom hard nodig!

Aan het begin van het nieuwe schooljaar stelt de AC tijdens een openbare vergadering de begroting van het nieuwe schooljaar vast.
Op dit moment bedraagt de ouderbijdrage 30 euro per leerling per schooljaar. Voor kinderen die later instromen, zal deze bijdrage naar rato zijn.

Vanaf schooljaar 2012/2013 zal de inning geschieden door middel van automatische incasso. Aan het begin van het schooljaar krijgt u van de leerkracht van uw kind daartoe een formulier dat u ingevuld retourneert aan deze leerkracht.
Mocht u bezwaren hebben tegen deze vrijwillige bijdrage dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind of bij de directeur.
Wilt u de bijdrage in gedeelten voldoen neem dan vooraf contact op met de penningmeester. Dit kan per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Zijn er omstandigheden waardoor betaling voor u een probleem is, neemt u dan contact op met de directeur.

.

Tags: activiteiten commisie

weblogoFrankische Driehoek 2a, 5052 BL Goirle • Telefoon: 013 - 534 57 14 • ©2018 Den Bongerd • Leerkrachten