IMG_6618.jpg

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse opvang bij "De Blij-vertjes"

Tussenschoolse opvang bij "De Blij-vertjes"
Tijdens de middagpauze is het mogelijk uw kind op school te laten overblijven.
Per groep blijft een overblijfkracht met de kinderen eten; zo veel mogelijk in het eigen klaslokaal. Voor het gebruiken van de lunch hebben de kinderen ongeveer 20 minuten de tijd. Kinderen nemen  zelf eten en drinken mee. Het is niet wenselijk snoep of 'snoepkoeken' mee te geven.
Na het eten krijgen de kinderen voorgesneden appel.
Tijdens het eten  ligt de nadruk op het creëren van een vertrouwde en rustige sfeer. Er is ruimte voor individuele aandacht. Voordat de kinderen gaan buiten spelen, ruimen ze samen met de overblijfkracht het lokaal op. Bij regen spelen we in de klas, aula of speelzaal.
Is uw kind allergisch? Meld dit bij de coördinator of vul een 'allergie-briefje' in; deze zijn verkrijgbaar bij de conciërge.
Ouders/verzorgers geven schriftelijk (met handtekening) de vaste overblijfdagen door aan de coördinator middels een hiervoor bestemd formulier.


Afmeldingen, extra overblijven of incidenteel overblijven kunt u doorgeven via de TSO-telefoon, uiterlijk vóór 8.45 uur van de bedoelde overblijfdag. Dit kan natuurlijk ook de dag(en) ervoor. Het nummer is 06 - 49 365 311. U hoort eerst een voicemailboodschap, daarna kunt u inspreken (tip; zet dit nummer in uw mobiele telefoon).

 

U betaalt vooraf door middel van een strippenkaart. De strippenkaarten kosten:

U betaalt vooraf door middel van een strippenkaart. De strippenkaarten kosten:

20-strippenkaart

€ 38,50

50-strippenkaart

€ 93,00

30-strippenkaart

€ 57,00

   

Deze kaart blijft op school in de map van de overblijfkracht. Als de kaart bijna vol is, krijgt u een herinneringsbriefje. Zodra een nieuwe kaart is aangekocht, gaat de 'volle' kaart mee naar huis. Overmaken kan op rekeningnummer NL96RABO0119657430 t.n.v. De Blij-vertjes. Vermeld altijd (achter)naam van het kind, groep én naam van de leerkracht (bijv. 1/2 juf Carla of 3 mijnheer Johan). De betalingen worden eens per week verwerkt, op dinsdagochtend.

De uitvoering van de tussenschoolse opvang op Den Bongerd wordt al 14 jaar verzorgd door Stichting 'De Blij-vertjes'. De Stichting volgt de richtlijnen van het ministerie, overblijven valt onder de wet primair onderwijs, art. 45. De stichting heeft de directe verantwoordelijkheid voor het overblijven en heeft regelmatig overleg met de directie van de school. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de school. De coördinator (Jeannette Goossens) zorgt onder andere voor het doorvoeren van het (pedagogisch) beleid, scholingsaanbod, voldoende overblijfkrachten, VOG-aanvragen en contacten met ouders. Sinds de oprichting hebben overblijfkrachten diverse cursussen gevolgd. In het schooljaar 04-05 hebben zes overblijfkrachten de éénjarige opleiding Leidster TSO voltooid. Regelmatig worden trainingen gevolgd. Heeft u zelf een pedagogische achtergrond en wilt u ons team (af en toe) ondersteunen, laat het dan weten aan de coördinator. U wordt ontvangen en begeleid binnen een enthousiast team!  Ook werken we met hulpouders, zij staan nooit alleen op een groep maar zorgen mede voor een prettige overblijf.

Stichting De Blij-vertjes heeft in 2005 de Landelijke Overblijfprijs gewonnen.

 

Zijn er vragen inzake de TSO op onze school; maandag-, dinsdag-, donderdagochtend om 8.30 uur is de coördinator (Jeannette Goossens) aanwezig op school (keuken bij de oranje trap).

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

.

weblogoFrankische Driehoek 2a, 5052 BL Goirle • Telefoon: 013 - 534 57 14 • ©2018 Den Bongerd • Leerkrachten