2012-03-29_08-48-52_-_DSC_3788.jpg

visie

Verrijking door verbinding

Kindcentrum Frankische Driehoek (KCFD) is een samenwerkingsverband van basisscholen Open Hof en Den Bongerd en kinderopvangorganisatie De Avonturiers in de Goirlese wijk De Hellen. KCFD is verbonden aan Stichting Kindcentra Goirle.

Belangrijk vinden wij dat, door uitwisseling en afstemming, we meer betekenis kunnen geven aan de samenwerking. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Samen bereiken we meer dan alleen.

Wij zien ouders als betrokken opvoedingspartners en bevlogen onderwijs- en opvangmedewerkers zien we als professionele 'ontwikkelingsmedewerkers'.

Verrijking door verbinding is waar we voor staan.

 

Domeinen van samenwerking

Eén van de belangrijkste gebieden is het creëren van doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 13 jaar binnen een gedeelde pedagogische en didactische visie.

De ontwikkeling van een kind gaat heel snel, vooral in de eerste levensjaren. Wij zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving waarin een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wij hebben hier binnen de opvang en het onderwijs professionele aandacht voor . Bij de overgang naar de basisschool zal een 'warme overdracht' plaatsvinden: Samen borgen wij de doorgaande ontwikkeling van de kinderen.

Andere belangrijke domeinen van de samenwerking waarop we ons als KCFD richten zijn:

  • formele en informele uitwisselingen tussen opvang- en onderwijsmedewerkers;
  • de ouder- en wijkbetrokkenheid vergroten;
  • de deskundigheid van medewerkers vergroten;
  • activiteiten binnen- en buitenschools op elkaar afstemmen.

weblogoFrankische Driehoek 2a, 5052 BL Goirle • Telefoon: 013 - 534 57 14 • ©2018 Den Bongerd • Leerkrachten